Koncepcja żołnierza

Animacja w benchmarku jest odtwarzana w czasie rzeczywistym, udało się więc pominąć proces renderowania. Skróciło to czas produkcji, ale jednocześnie było dość dużym wyzwaniem - tekstury i modele zaprojektowane przez naszych artystów musiały być ograniczone w swoich rozmiarach tak, aby silnik mógł działać prawidłowo.